16-06-2022 – De maatschap als controlestructuur? Nog nuttig ?

Datum: donderdag 16 juni 2022
Van: 19.00u tot 22.00u (onthaal vanaf 18.30u voor wie live deelneemt in Kasterlee
vanaf 18.45 uur: doorlopend demo werking webinar)
Spreker: Eline BEEKEN en Olivier DE KEUKELAERE – beiden advocaat bij Cazimir-advocaten
Plaats: DEN EYCK – Kasterlee OF via Webinar


Bij de overdracht van vermogen in het kader van vermogens-en successieplanning, wenst men vaak een bepaalde vorm van controle en inkomstenstroom voor te behouden. Om aan deze wens tegemoet te kunnen komen, wordt er klassiek beroep gedaan op een controlestructuur. Het vermogen wordt dan voorafgaandelijk aan de schenking ingebracht in een controlestructuur. De meest gebruikte controlestructuur is de maatschap.

Recent heeft de maatschap veel belangrijke wijzigingen ondergaan op het vlak van het vennootschapsrecht, boekhoudrecht en ondernemingsrecht. Ook de Vlaamse belastingdienst bekijkt successieplanning met een maatschap op vandaag veel kritischer dan vroeger.

Tijdens dit seminarie houden we vanuit een praktisch perspectief het gebruik van de maatschap tegen het licht:
– Heeft het nog nut om een nieuwe maatschap op te richten?
– Wat zijn op vandaag de voor- en nadelen van een maatschap?
– Wanneer heeft het voordeel om bestaande maatschappen te ontbinden? Hoe pakt men dit praktisch aan?
– Wat zijn de burgerrechtelijke en fiscale gevolgen van de ontbinding voor de successieplanning?
– Wat zijn de alternatieven voor de maatschap?
– Wat zijn ongekende en toch relevante toepassingsmogelijkheden van de maatschap?